Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Štúrová-Kuklová, Božena
Information about fond
PDF file (slovak language)
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

104VIII.19235
Materiály rodiny
Poďakovanie Otakara Srdínka za prejavenú sústrasť pri úmrtí manželky Marie Srdínkovej. [ 2 kusy ]
105VIII.19335
Materiály rodiny
Oznámenie o úmrtí Boženy Kuklovej, rod. Srdínkovej. [ 1 kus ]
106VIII.19395
Materiály rodiny
Oznámenie o úmrtí Adely Groeblovej, rod. Štúrovej. [ 1 kus ]
107VIII.19405
Materiály rodiny
Opisy krstných a rodných listov príslušníkov rodín Srdínkovej a Kuklovej. [ 6 kusov ]
108VIII.s.d.5
Materiály rodiny
Rodostromy rodín Kuklovej a Štúrovej. [ 3 kusy ]
109VIII.s.d.5
Materiály rodiny
Zoznam adries rodinných príslušníkov a známych.