Logo ÚA SAVLogo SAV
Home »
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

72I.D101935–194317
Excerptá z Územia Československa.