Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hanzlík, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Hanzlík, Ján – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:RNDr. Ján Hanzlík, CSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1934–1995
Rozsah:8 kr.
Počet inventárnych jednotiek:128
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2000
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 10.I.1925, Nové Mesto nad Váhom
† 18.VI.1995