Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Gácsová, Alžbeta
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Gácsová, Alžbeta – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:PhDr. Alžbeta Gácsová, CSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1945–1976 (1979)
Rozsah:24 kr.
Počet inventárnych jednotiek:61
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1992
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 1919
† 1976