Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Futák, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Futák, Ján – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Doc. RNDr. Ján Futák, CSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1945–1980
Rozsah:5 kr.
Počet inventárnych jednotiek:209
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2005
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 13.I.1914, Turová
† 7.VII.1980, Bratislava