Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Čabelka, Jozef
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Čabelka, Jozef – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Prof. Ing. Jozef Čabelka, DrSc
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1941–1976
Rozsah:24 kr.
Počet inventárnych jednotiek:393
Spracovateľ:Vantuchová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1980
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 15.II.1910, Holíč
† 6.VII.1987, Bratislava