Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Samuel
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Cambel, Samuel – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:prof. PhDr. Samuel Cambel, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1939–2000
Rozsah:37 kr.
Počet inventárnych jednotiek:793
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1991
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 5.III.1928, Slovenská Ľupča
† 21.X.2004, Bratislava