Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Cambel, Bohuslav
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Cambel, Bohuslav – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1950–1996
Rozsah:16 kr.
Počet inventárnych jednotiek:201
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1997
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 29.X.1919, Banská Bystrica
† 9.VI.2006, Bratislava