Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Bakoš, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Bakoš, Ján – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:akademik Ján Bakoš
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1850) 1890–1967 (1990)
Rozsah:25 kr.
Počet inventárnych jednotiek:291
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1991
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:

Akademik Ján Bakoš – orientalista

* 2. III. 1890, Modra
† 24. I. 1967, Kolín (Česká republika)