Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Ruttkay-Nedecký, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ruttkay-Nedecký, Ivan – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1945–2010
Rozsah:2 kr.
Počet inventárnych jednotiek:66
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2010
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: