Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Holčík, Juraj
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Holčík, Juraj – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1940–2010 (2012)
Rozsah:81 kr.
Počet inventárnych jednotiek:1891
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2014
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: