Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Zathurecký, Ladislav
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Zathurecký, Ladislav – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1917–2000
Rozsah:109 kr.
Počet inventárnych jednotiek:2501
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2002
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: