Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Urválek, Jozef
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Urválek, Jozef – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1935–1959
Rozsah:2 kr.
Počet inventárnych jednotiek:3
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Poznámka:fragment
Príbuzné fondy:

* 28. X 1908, Kroměříř (Rakúsko-Uhorsko)
† 11. I. 1960