Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Šimkovič, Alexander
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Šimkovič, Alexander – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1936–1998
Rozsah:58 kr.
Počet inventárnych jednotiek:334
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2006
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: