Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Roško, Róbert
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Roško, Róbert – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1939–2000 (2007)
Rozsah:26 kr.
Počet inventárnych jednotiek:501
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2007
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: