Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Pranda, Adam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Pranda, Adam – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1902) 1924–1984 (1994)
Rozsah:50 kr.
Počet inventárnych jednotiek:1501
Spracovateľ:Charvátová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1987
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: