Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Novák, Ľudovít
Informácie o fonde
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1I C1933–19341
Fonológia a štúdium slovenčiny (Slovenská reč, roč. II., č. 4–6).
2I C1934–19351
Predsa – preca a moderná slovenská poézia (Slovenská reč, ročník III.).
3I C19421
Slovenská akadémia vied a umení a naša štátna prestíž (Slovák, XXIV., 28.IV.).
4I C19421
Konvergentný vývin slovanských osobných zámen a slovies (Slovenská reč, ročník 33, č. 4).
5I C19921
Rozhovor s prof. Ľudovítom Novákom, DrSc., jedným zo zakladateľov SAVU (Správy SAV, 12/92).
6I Cs.d.1
Ľudovít Štúr a fonetický pravopis.