Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Novák, Jozef
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Novák, Jozef – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1932–2006
Rozsah:39 kr.
Počet inventárnych jednotiek:872
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2003
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: