Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Lisický, Mikuláš Juraj
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Lisický, Mikuláš Juraj – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1937) 1955–2008 (2009)
Rozsah:106 kr.
Počet inventárnych jednotiek:847
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2009
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: