Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Lipták, Ľubomír
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Lipták, Ľubomír – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1942–2003 (2004)
Rozsah:59 kr.
Počet inventárnych jednotiek:463
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2005
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: