Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kneppo, Ľudovít
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Kneppo, Ľudovít – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1910–1983
Rozsah:36 kr.
Počet inventárnych jednotiek:611
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1990
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: