Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Jurko, Anton
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Jurko, Anton – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1943–1997 (2004)
Rozsah:1 kr.
Počet inventárnych jednotiek:25
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2005
Stav k:23.X.2017
Poznámka:fragment
Príbuzné fondy: