Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy právnych predchodcov » Slovenská akadémia vied a umení
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Slovenská akadémia vied a umení
Skrátený názov fondu:SAVU
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Slovenská akadémia vied a umení
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1942–1955
Rozsah:55 kr. + 31 kníh
Počet inventárnych jednotiek:156
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1974
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: