Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Luby, Štefan, st.
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Luby, Štefan, st. – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1932–1976 (1978)
Rozsah:42 kr.
Počet inventárnych jednotiek:319
Spracovateľ:Vantuchová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1980
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: