Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Krippel, Eduard
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

319IIIC194824
Diplom časopisu československých prírodovedcov „Vesmír“ za vynikajúci prospech na gymnáziu a záujem o prírodné vedy.
320IIIC197524
Prémia Slovenského literárneho fondu za prácu „Príspevok k mapovaniu vegetačných stupňov“.
321IIIC198424
Diplom ObNV Bratislava I. za zveľadenie Bratislavy.
322IIIC198924
Pamätný list Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici udelený E. Krippelovi pri príležitosti 100. výročia Banskobystrického múzejníctva.
323IIIC199224
Medaily a odznak mesta Malacky pri príležitosti 65. výročia založenia Gymnázia rádu sv. Františka a 340. výročia príchodu františkánov. [ 3 ks# Zbierka medailí č. 218–220 ]
324IIICs.d.24
Medaila J. Holubyho udelená Slovenskou botanickou spoločnosťou. Zbierka medailí č. 222 ]
325IIICs.d.24
Odznak „Za zásluhy o rozvoj mesta Malacky“. Zbierka medailí č. 221 ]