Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Dub, Oto
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Dub, Oto – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:akademik Oto Dub
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1920–1978 (1980)
Rozsah:26 kr.
Počet inventárnych jednotiek:459
Spracovateľ:Charvátová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1985
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 11.X.1902, Uhlířské Janovice (Česká republika)
† 1.X.1979, Bratislava