Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Černáček, Jozef
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Černáček, Jozef – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:prof. MUDr Jozef Černáček, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1909–2006
Rozsah:61 kr.
Počet inventárnych jednotiek:1432
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2007
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 1909, Nové Mesto nad Váhom
† 6.V.2006