Ústredný archív SAV - archívne pomôcky 
Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Blaškovič, Dionýz
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Blaškovič, Dionýz – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:prof. MUDr. Dionýz Blaškovič, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1923-1971
Rozsah:80 kr.
Počet inventárnych jednotiek:1574
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1992
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 2.VIII.1913, Jablonica
† 17.XI.1998, Bratislava