Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Barnovský, Michal
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Barnovský, Michal – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:PhDr. Michal Barnovský, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1966–2007
Rozsah:29 kr.
Počet inventárnych jednotiek:128
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2009
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 14.II.1937, Jarabina
† 31.V.2008