Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kolník, Títus
Informácie o fonde
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Kolník, Titus – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36593
Pôvodca:PhDr. Titus Kolník, DrSc.
Klasifikačná schéma:M - Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1947–2017
Rozsah:2,7 bm (18 kr. + 1 kr. formátu B3)
Počet inventárnych jednotiek:696
Spracovateľ:Rácová, Martina
Zostavovateľ pomôcky:Rácová, Martina
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2018
Stav k:1.IX.2018
Príbuzné fondy: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied ((1933) 1953 – 1981)
Kolníková, Eva – osobný fond (1941–2015)

PhDr. Titus Kolník, DrSc. – archeológ

* 1.I.1932, Hrachovište
† 26.XI.2017, Nitra

PhDr. Titus Kolník, DrSc. bol významný slovenský archeológ, zakladajúci člen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, člen viacerých národných aj medzinárodných organizácií. Venoval sa najmä pravekému osídleniu územia Slovenska, obdobiu sťahovania národov a rímskemu obdobiu. Celoživotne pôsobil v Archeologickom ústave SAV. Terénne výskumy vykonával prevažne na juhozápadnom Slovensku, najvýznamnejšou lokalitou je Cífer – Pác.