Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Novák, Jozef – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Novák, Jozef – dodatok k osobnému fondu
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:s.d.
Rozsah:81 kr.
Počet inventárnych jednotiek:81
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2009
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: