Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Macho, Ladislav – dodatok
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Macho, Ladislav – dodatok k osobnému fondu
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1960–2008
Rozsah:11 kr.
Počet inventárnych jednotiek:161
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2012
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: