Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Mrlian, Rudolf - dodatok
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Mrlian, Rudolf – dodatok k osobnému fondu
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1938–2003
Rozsah:6 kr.
Počet inventárnych jednotiek:462
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2015
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: