Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Schwarz, Štefan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Schwarz, Štefan – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1937–1996 (2014)
Rozsah:26 kr.
Počet inventárnych jednotiek:49
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2016
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: