Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Schwarz, Štefan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Schwarz, Štefan – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36482
Pôvodca:akademik Štefan Schwarz
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1937–1996 (2014)
Rozsah:3,12 bm (26 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:49
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:Kamencová, Lýdia
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2016
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: Matematický ústav Slovenskej akadémie vied (1970–1999)
Jednota slovenských matematikov a fyzikov (1987–1995)
Jakubík, Ján – osobný fond

akademik Štefan Schwarz – matematik

* 18. V. 1914, Nové Mesto nad Váhom
† 6. XII. 1996, Bratislava

Popredný slovenský matematik, vysokoškolský pedagóg a člen akadémie. Zaoberal sa mnohými matematickými disciplínami a vydal vyše stovky pôvodných prác, najvýznamnejšou (aj vo svetovom meradle) bola jeho práca na teórii pologrúp. Ako pedagóg vychoval mnoho slovenských matematikov a dlhé roky bol vedúcim katedry matematiky na SVŠT. Patril medzi zakladajúcich členov ČSAV i SAV, v rokoch 1965–1970 bol predsedom SAV a podpredsedom ČSAV. Od roku 1964 bol externým a v rokoch 1982–1988 interným riaditeľom Matematického ústavu SAV.