Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kovačevičová, Soňa - dodatok
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Kovačevičová, Soňa – dodatok k osobnému fondu
Skrátený názov fondu:Kovačevičová, S. - dodatok
Evidenčné číslo:36455
Pôvodca:PhDr. Soňa Kovačevičová, PhD.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1642–2004
Rozsah:30 kr.
Počet inventárnych jednotiek:41
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:Kamencová, Lýdia
Schvaľovateľ:Klačka, Jozef
Rok spracovania:2012
Stav k:3.VIII.2020
Príbuzné fondy: