Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kolníková, Eva
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Kolníková, Eva – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36452
Pôvodca:PhDr. Eva Kolníková, DrSc.
Klasifikačná schéma:M - Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1941–2015
Rozsah:16 kr. + 5 tubusov
Počet inventárnych jednotiek:512
Spracovateľ:Michalovová, Lenka
Zostavovateľ pomôcky:Michalovová, Lenka
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2016
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied ((1933) 1953 – 1981)
Kolník, Titus – osobný fond (1947–2017)