Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hanic, František
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Hanic, František – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:doc. Ing. Dr. František Hanic, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1947–2009
Rozsah:29 kr.
Počet inventárnych jednotiek:715
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2014
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 16.XII.1927, Lastovce
† 1.XII.2014, Bratislava