Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Sommer, Alexander
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Sommer, Alexander – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1960–2006
Rozsah:5 kr.
Počet inventárnych jednotiek:92
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2008
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:

Alexander Sommer – fyziológ

* 12. X. 1936, Poprad-Matejovce
† 16. XI. 2006

Po absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre začal pracovať v oblasti výskumu výživy hospodárskych zvierat vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Nitre.

Vo svojich prácach sa zameral najmä na problematiku trávenia živín u prežúvavcov, stráviteľnosť aminokyselín u ošípaných, degradovateľnosť bielkovín, geneticky modifikované krmivá a na vzťahy medzi dusíkatými látkami a energiou vo výžive zvierat. Publikoval viac než 200 pôvodných vedeckých prác, vyše 300 príspevkov v zborníkoch z vedeckých podujatí, 38 knižných publikácií a množstvo odborných článkov.

Pedagogicky pôsobil na viacerých vysokých školách doma i v zahraničí, kde vychoval rad vedeckých pracovníkov.

A. Sommer budoval vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby oddelenie výživy zvierat, ktoré postupne rozvinul až do formy ústavu. Zastával viaceré funkcie v ČSAV, SAV, Československej akademii zemědělských věd, Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied. V r. 2005 bol zvolený za riadneho člena Učenej spoločnosti SAV.

V r. 1981 kandidoval za vedecko-technickú spoločnosť a bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia ČSSR.