Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Smolen, František
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Smolen, František – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1949–2002
Rozsah:16 kr.
Počet inventárnych jednotiek:
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2003
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:

* 4.X.1928, Pucov
† 29.IX.2018, Bratislava