Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Markovič, Oskar
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Markovič, Oskar – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1934–2007
Rozsah:15 kr.
Počet inventárnych jednotiek:229
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2009
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: