Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Húščava, Alexander
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Húščava, Alexander – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1927–1969 (1998)
Rozsah:40 kr. + 5 kr.
Počet inventárnych jednotiek:282
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2000
Stav k:23.X.2017
Poznámka:5 kr. zapečatených (neprístupných)
Príbuzné fondy: