Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hrušovský, Igor
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Hrušovský, Igor – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1929–1978
Rozsah:8 kr.
Počet inventárnych jednotiek:173
Spracovateľ:Vantuchová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1980
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: