Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Horváth, Pavol
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Horváth, Pavol – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:s.d.
Rozsah:1 kr.
Počet inventárnych jednotiek:7
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1993
Stav k:23.X.2017
Poznámka:fragment
Príbuzné fondy: