Logo ÚA SAVLogo SAV
Štart » Fondy » Fondy organizácií SAV » Fondy špecializovaných a servisných pracovísk
Fondy Zbierky
Inštitút jazykov SAV [1962–2008]
Organizačné stredisko vedeckých spoločností SAV [(1965) 1973–1993]
Riaditeľstvo výstavby pracovísk SAV [(1934) 1959–1994 (2009)]
Technicko-hospodárska správa chemických ústavov SAV [1950–1968]
Technicko-hospodárska správa ústavov matematických a prírodných vied SAV
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
Ústredie pre vynálezy a objavy SAV [1951–1994]
Ústredná knižnica SAV [1953–1970]
Výpočtové stredisko SAV [(1951) 1976–2000]