Logo ÚA SAVLogo SAV
Štart » Fondy » Fondy organizácií SAV » Fondy vedeckých pracovísk
Fondy Zbierky
Archeologický ústav SAV [1933–1981]
Astronomický ústav SAV [1940–1966]
Astronomický ústav SAV - MPH [1955–1975]
Botanický ústav SAV [1925–1962]
Botanický ústav SAV II. [1990–2008 (2009)]
Ekonomický ústav SAV [1954–1971]
Ekonomický ústav SAV II. [1962–1991]
Elektrotechnický ústav SAV [1955–1967]
Fyzikálny ústav SAV [1959–1983]
Geofyzikálny ústav SAV [1954–1973]
Geofyzikálny ústav SAV – dodatok [(1956) 1974–1986]
Geologický ústav SAV
Historický ústav SAV [(1948) 1953–1976]
Historický ústav SAV – dodatok [(1954) 1975–1989]
Chemický ústav SAV [1953–1995]
Kabinet dejín lekárskych a biologických vied SAV [1955–1960]
Kabinet pre históriu technických a prírodných vied na Slovensku [1954–1961]
Kabinet orientalistiky SAV [1959–1980]
Laboratórium strojníctva a hutníctva SAV [1949–1990 (1994)]
Matematický ústav SAV [1970–1999]
Národopisný ústav SAV [1949–1990 (1994)]
Pracoviská biologických vied SAV [1955–1974]
Spoločenskovedný ústav SAV [(1959) 1974–2000]
Štátne magnetické a geofyzikálne observatórium [1882–1965]
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav baníctva SAV [1953–1966]
Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV [1950–1982]
Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV [1975–1979]
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV
Ústav experimentálnej chirurgie SAV [1955–1966]
Ústav experimentálnej pedagogiky SAV [1972–1993]
Ústav experimentálnej fyziky SAV [1963–1969]
Ústav experimentálnej psychológie SAV [1952–1969]
Ústav filozofie a sociológie SAV [1953–1979]
Ústav kovových materiálov SAV [1952–1973]
Ústav merania a meracej techniky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV [(1946) 1958–1989]
Ústav štátu a práva SAV [1950–1969]
Ústav štátu a práva SAV – 3. časť [(1966) 1974–1980 (1985)]
Ústav vedeckého ateizmu SAV [1971–1990]
Ústav vlastností hornín SAV
Virologický ústav SAV